Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2710186
od 04 lipca 2008
» Ogłoszenia

Artykuły
  Zarządzenie Nr PZE/796 /09 w sprawie wyboru ofert zgłoszonych na konkurs na powierzenie realizacji zadań publicznych dla mieszkańców gminy Pszczyna w 2010r. w zakresie - "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego
  Zamówienie publiczne poniżej 14000 euro - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zagospodarowanie terenu - etap I - wykonanie chodnika w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47
  konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie oświaty
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Usuwanie skutków zalania pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie przy ul.Bogedaina 1
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Roboty ogólnobudowlane w Szkole Podstawowej nr 19 w Brzeźcach i Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Budowa piłkochwytu w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Pszczynie przy ul.Konopnickiej 44
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zadanie 1. Dostawa okien z PCV dla P.Gimnazjum nr 4 w Pszczynie. Zadanie 2. Dostawa okien z PCV dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Piasku
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Wycinkę drzew przy ZSP PIasek,SP Nr 11 Poręba.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Włączenie wewnętrznej instalacji kanalizacji do sieci kanalizacyjnej w budynkach : ZS nr 2 , PP nr 8 , SP nr 18 i PP nr 21
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro . Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż drzwi zewnętrznych w PG nr 1 w Pszczynie , ZSP w Studzienicach i PP nr 21 w Pszczynie.
  Przetarg nieograniczony na :Przebudowa przyziemia Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 39 połączonej ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń przyziemia.
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie : Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : I. Remont elewacji w PG nr 5, II Izolacja ścian w SP nr 12 , III Wykonanie posadzki w PP nr 14
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 140000 euro " Przewóz uczennicy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej"
  Przetarg nieograniczony na: Wykonanie opaski z kostki betonowej wokół boiska i drenażu w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Pszczynie przy ul.Konopnickiej 44.
  Przetarg nieograniczony na: Adaptację budynku mieszkalnego dla potrzeb Publicznego Przedszkola nr 19 w Jankowicach oraz przebudowa części pomieszczeń w istniejącym budynku przedszkola.
  Zamówienie publiczne poniżej 14 000 euro.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Przegląd instalacji gazowych /z wyłączeniem kotłów c.o. / w szkołach i przedszkolach Gminy Pszczyna
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro - Zaproszenie do złożenia ofert cenowej na : Zadanie 1- Remont elewacji w PG nr 5 Zadanie 2 - Izolacja odcinka ścian zewnętrznej w SP nr 12 Zadanie nr 3- Wykonanie posadzki w kotłowni w PP nr 14
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Przegląd i przygotowanie do sezonu grzewczego kotłów c.o. w Szkołach i przedszkolach Gminy Pszczcyna
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej (z drenażem) dla inwestycji pn:Wykonanie opaski z kostki betonowej wokół boiska i drenażu w PG Nr 4 w Pszczcynie przy ul. Konopnickiej
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Wykonanie opaski z kostki betonowej wokół boiska i drenażu w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 44.
  Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Wykonanie ogrodzenia od strony prywatnej posesji w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie przy ul. Bogedaina 1
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 140000 euro. "Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pszczyna do Zespołu Szkół Dla Dzieci Niesłyszących W Bielsku Białej, Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro .Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 2/2 w Pszczynie przy ul.Poniatowskiego 3.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie : Malowanie pomieszczeń w SP Nr 8 w Rudołtowicach i PP Nr 19 w Jankowicach.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie :Malowanie pomieszczen kuchni, sekretariatu, gabinetu i pokoju nauczycielskiego w SP nr 7 w Ćwiklicach.
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - " Przewóz uczniów z terenu Gminy Pszczyna do Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie Publicznego Przedszkola nr 21 w Pszczynie, Szkoły Podstawowej nr 18 w Pszczynie, Szkoły Podstawowej nr 8 w Rudołtowicach w rok
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 ero . Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Adaptacja dwóch pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 39
  Przetarg nieograniczony na: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku do piłki ręcznej i koszykówki w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Pszczynie przy ul.Konopnickiej 44
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro"Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:"Malowanie pomieszczeń w ZSP (SP Nr 9 ) w Łące"
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Malowanie pomieszczeń w PP nr 8 w Pszczcynie przy ul. J.Kupca
  Przetarg nieograniczony :Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro-Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 15 w Jankowicach"
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Roboty remontowe w sali nr 1 w SP Nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej"
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euru - zaproszenie do złożenie oferty cenowej na : Wymianę wykładziny podłogowej z remontem w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie przy ul.K.wielkiego 5.
  Przetarg nieograniczony na : Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej w zakresie wykonania chodnika z kostki betonowej i remontu ścian pochylni dla niepełnosprawnych .
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : "Dostawa i montaż drewnianych obudów grzejników do SP Nr 7 w Ćwiklicach"
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro-Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na :Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 14 w Wiśle Wielkiej.
  Przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Remont sanitariatów w Przedszkolu Publicznym Nr 21 w Pszczynie przy ul. Księżycowej 27.
  Przetarg nieograniczony na; Remont elewacji i dachu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Piasku przy ul. Szkolnej 4.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14000 euro-Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Wymiana drzwi wejściowych do Publicznego Przedszkola nr 10 w Ćwiklicach.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Remont sanitariatów w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Studzienicach przy ul. K.Szewczyka 74
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pszczynie przy ul.Narcyzów 4
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czarkowie przy ul. Powstańców Śl. 25
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: 1. Modernizacja wentylacji w zmywalni w ZS nr 1 w Pszczynie. 2. Wentylacja mechaniczna dla sali gimnastycznej w PG nr 5 w Studzionce.
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Ułożenie płytek gresowych na schodach wewnętrznych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Piasku
  Przetarg nieograniczony na:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego .
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14000 euro - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Malowanie kuchni wraz z zapleczem w Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie przy ul.Staromiejskiej 41
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro : Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Cyklinowanie i malowanie parkietu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 18 w Pszczynie przy ul.Księżycowej 25
  Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro - Zaproszenie do złożenia ofery cenowej na właczenie instalacji kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 i w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pszczynie
  Przetarg nieograniczony na; Budowa sali gimnastycznej z zapleczem - jako rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Rudołtowicach
  Przetarg nieograniczony na: "Ułożenie kostki betonowej wokół boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie przy ul. K.Wielkiego 5
  Przetarg nieograniczony : na pelnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
  Przetarg nieograniczony na : Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach z wykonaniem drenażu opaskowego i izolacji scian zewnętrznych - Etap I
  Przetarg nieograniczony na : Renowacja boiska do piłki ręcznej - etap I przy Publicznym Gimnazjum nr 4 w Pszczynie przy ul.Konopnickiej
  Przetarg nieogran.Usuwanie awartii w szkołach i przedszkolach