Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934405
od 04 lipca 2008
» Rozstrzygnięcia

Artykuły
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV kolid. z proj.boiskiem szkolnym w Piasku.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Adaptacja poddasza dla potrzeb szkoły w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Studzienicach przy ul. K Szewczyka.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Malowanie korytarza parteru w Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na:Termomodernizację Zespołu Szkoł nr 1 w Pszczynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 5.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na :Zagopodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie -chodnik.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 2 w Pszczynie przy ul. Zamenhofa 12.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Budowa budynku socjalnego dla potrzeb hali sportowej wraz z łącznikiem do budynku szkoły i budynku hali, przy SP nr 13 w Wiśle Małej.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Budowa sali gimn. z zapleczem, łącznikiem, kotłownią gaz. adaptacją piwnic na szatnię z wyk. izol. przeciw. ścian piwnic SP nr19-w Brzeźcach.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do zlożenia oferty cenowej na zadanie:Dostawa i montaż drewnianych obudów grzejnikówych do Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na : Malowanie pomieszczeń,korytarzy i klatki schodowej wraz z wymianą drzwi zewnętrznych do szatni w Szkole Podstawowej nr 8 w Rudołtowicach
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie przy ul. K. Wielkiego 5.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: Przegląd i przygotowanie do sezonu grzewczego kotłów c.o. w Szkołach Gminy Pszczyna.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Osuszanie, odgrzybianie oraz izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bogedaina 1 -etap I.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie-plac i droga dojazdowa od ulicy Staromiejskiej -etap I.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Remont dachu i elewacji wraz z izolacją poziomą ścian zewnętrznych metodą iniekcji budynków kompleksu szkolnego Szkoły Podst. nr 7 w Ćwiklicach
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Przegląd i przygotowanie do sezonu grzewcego kotłów c.o. w Szkołach i Przedszkolach Gminy Pszczyna.
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Przegląd instalacji gazowej/ z wyłączeniem kotłów c.o./ w Szkołach i Przedszkolach Gminy Pszczyna.
  ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na Przewóz uczniów niepełnosprawnychz terenu Gminy Pszczyna
  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie- plac i droga dojazdowa od ulicy Staromiejskiej - etap I.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Budowa łącznika segmentu A i segmentu B Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul.Katowickiej.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Remont dachu i elewacju wraz z izolacją ścian zewnętrznych metodą iniekcji budynków kompleksu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Roboty remontowo-budowlane w Szkole Podstawowej nr 19 w Brzeźcach.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:Budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy ZS nr 1 w Pszczynie przy ul. K.Wielkiego 5.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Piasku -Budowa segmentu "D" pod klucz
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na projekt adaptacji budynku mieszkalnego (A) dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 19 w Jankowicach oraz przebudowy części pomieszczeń w tym przedszk
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonegona:
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego"
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na : "Modernizacja kotłowni gazowej z wykonaniem przyłącza c.o. i cwu do kuchni w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Studzionce".
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego zadania pn: Projekt sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Szkoły Podstawowej nr 8 w Rudołtowicach
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na : "Roboty Malarskie w Szkole Podstawowej nr 18 w Pszczynie przy ul.Księzycowej "
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 21 w Pszczynie przy ul.Księżycowej"
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do składania ofert na " Remont pomieszczeń szkolnych i likwidacja zsypów na węgiel w Szkole Podstawowej nr 11 w Porębie.
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem i odprowadzeniem wody deszczowej w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Pszczynie - eta
  Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na "Projekt sali gimnastycznej z zapleczem, kotłownią gazową i łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach"
  Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Remont zaplecza sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Studzionce
  Ogłoszenie wyniku przetargu: Projekt adaptacji poddasza w ZSP w Studzienicach
  ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: " Remont sanitariatow w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Studzienicach przy ul.K.Szewczyka 74
  Ogloszenie wyniku przetargu nieograniczonego na; Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na bieżni w Szkole podstawowej nr 12 w Studzionce przy ul.Jordana 3 a
  Ogłoszenie wyniku : Malowanie sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Pszczynie
  Ogłoszenie wyniku:Usuwanie awarii w obiektach oświatowych Gminy Pszczyna w zakresie inst.wod-kan,c.o. i gaz
  Ogłoszenie wyników :Projekt osuszenia,odgrzybienia oraz izolacji przeciwwilgociowej budynku SP Nr 1 w Pszczcynie
  Ogłoszenie wyniku:Projekt remontu elelwacji w SP Nr 7 w Ćwiklicach
  Ogłoszenie wyniku przetargu:Rozbudowa segm."D" w ZS Nr 1 w Pszczynie
  Ogłoszenie wyników przetargu: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn:Rozbudowa seg. D w ZS Nr 1 Pszczyna-pod klucz w branży: budowlanej,instala
  Ogłoszenie wyniku przetargu:Projekt łącznika segm. A i segm B oraz elewacji bud. dydaktycznego w SP Nr 2 w Pszczynie
  Ogłoszenie wyniku przetargu: Projekt rozbudowy PP Nr 2 w Pszczynie
  Ogłoszenie wyniku przetargu na:Usuwanie awarii w obiektach oświattowych Gminy Pszczyna
  Ogłoszenie wyników przetargu: Opracowanie projektu dla SP Nr 13 w Wiślw-Małej