Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934366
od 04 lipca 2008
» Ogłoszenia

Artykuły
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA :"BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM , ŁĄCZNIKIEM , KOTŁOWNIĄ , ADAPTACJĄ PIWNIC NA SZATNIĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 W BRZEŹCACH- POD KLUCZ
  ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego Dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach.
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ LINII NAPOWIETRZNEJ SN 15kV KOLIDUJĄCEJ Z PROJEKTOWANYM BOISKIEM SZKOLNYM W PIASKU
  PRZEATRG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO INWESTYCJI P.N. ADAPTACJA PODDASZA DLA POTRZEB SZKOŁY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Malowanie korytarza parteru w Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce"
  PRZETARG NIEOGRANICZZONY NA: " ADAPTACJA PODDASZA DLA POTRZEB SZKOŁY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH PRZY UL. K.SZEWCZYKA
  PRZETARG NIEOGRANICZNY NA: "ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 - CHODNIK"
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "TERMOMODERNIZACJĘ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W PSZCZYNIE PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 5- ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ WFOŚiGW W KATOWICACH
  otwarty konkurs ofert - Dowoz dzieci niepełnosprawnych do Rudołtowic
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Dostawę i montaż drewnianych obudów grzejnikowych do Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach"
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Malowanie pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej wraz z wymianą drzwi zewnętrznych do szatni w Szkole Podstawowej nr 8 w Rudołtowicach"
  Przetarg nieograniczony na :Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: " BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM , ŁĄCZNIKIEM , KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ , ADAPTACJĄ PIWNIC NA SZATNIE Z WYKONANIEM IZOLACJI PRZECIWWILG. ŚCIAN PIWNIC SP NR 19 W BRZEŹCACH
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ BUDYNKU SOCJALNEGO DLA POTRZEB HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO BUDYNKU SZKOŁY I BUDYNKU HALI, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W WIŚLE MAŁEJ
  Zaproszenie do złozenia oferty cenowe na : "Remont ogrodzenia w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Pszczynie przy ul.Księżycowej "
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na :"Roboty ogólnobudowlane w szkole Podstawowej nr 9 w Łące".
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Roboty ogólnobudowlane w Szkole Podstawowej nr 9 w Łące"
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na :Przegląd i przygotowanie do sezonu grzewczego kotłów c.o. w szkołach Gminy Pszczyna
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "ROZBUDOWĘ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W PSZCZYNIE PRZY UL. ZAMENHOFA 12"
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "TERMOMODERNIZACJĘ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W PSZCYNIE PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 5"
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: OSUSZANIE , ODGRZYBIANIE ORAZ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PSZCZYNIE PRZY UL. BOGEDAINA 1- ETAP I".
  Przetarg nieograniczony na przewoz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pszczyna do szkół
  Zaproszenie do zlożenia ofert cenowej na: Przegląd i przygotowanie do sezonu grzewczego kotłów c.o. w szkołach Gminy Pszczyna.
  Przegląd instalacji gazowych/ z wyłączeniem kotłów c.o./ w Szkołach i Przedszkolach Gminy Pszczyna.
  Przetarg nieogeaniczony na "przewóz uczniów z Gminy Pszczyna do Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie w roku szkolnym 2008/2009"
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W PSZCZYNIE- PLAC I DROGA DOJAZDOWA OD UL.STAROMIEJSKIEJ - ETAP I
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : REMONT DACHU I ELEWACJI WRAZ Z IZOLACJĄ POZIOMĄ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH METODĄ INIEKCJI BUDYNKÓW KOMPLEKSU SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W ĆWIKLICACH
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Roboty remontowo budowlane Szkole Podstawowej nr 19 w Brzeźcach
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W PSZCZYNIE - PLAC I DROGA DOJAZDOWA OD ULICY STAROMIEJSKIEJ - ETAP I
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT ELEWACJI WRAZ Z IZOLACJĄ POZIOMĄ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH METODĄ INIEKCJI BUDYNKÓW KOMPLEKSU SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W ĆWIKLICACH
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: PEŁNIENIE OBOWIAZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "BUDOWĘ ŁĄCZNIKA SEGMENTU AI SEGMENTU B SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PSZCZYNIE PRZY UL. KATOWICKIEJ"
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Roboty remontowo- budowlane w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czarkowie"
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Roboty remontowo-budowlane w Szkole Podstawowej nr 19 w Brzeźcach"
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ Z NAWIERZCHNIĄ Z TRAWY SYNTETYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PSZCZYNIE PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 5"
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : "ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W PIASKU- BUDOWA SEGMENTU D - POD KLUCZ
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Malowanie pomieszczeń i wymiana płytek na schodach wejściowych w Szkole Podstawowej nr 14 w Wiśle Wielkiej"
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Ogólnobudowlane roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 15 w Jankowicach przy ul. Baziowej"
  PRZETARG NIEOGRANICZONYNA PROJEKT ADAPTACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO (A) DLA POTRZEB PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 19 W JANKOWICACH ORAZ PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W TYM PRZEDSZKOLU
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Wymianę wykładziny PCV w sali na parterze w budynku Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasku"
  ZAPROSZENIE DO ZOŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA : " ROBOTY MALARSKIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W PSZCZYNIE PRZY UL.KSIĘZYCOWEJ 25"
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ Z WYKONANIEM PRZYŁĄCZA C.O. I CWU DO KUCHNI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 5 W STUDZIONCE UL.JORDANA 3
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PROJEKT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ŁĄCZNIKIEM DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W RUDOŁTOWICACH
  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA REMONT POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH I LIKWIDACJI ZSYPÓW NA WĘGIEL W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W PORĘBIE
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : "PRZEBUDOWA KUCHNI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 21 W PSZCZYNIE PRZY UL.KSIĘŻYCOWEJ'
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHU Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM I ODPROWADZENIEM WODY DESZCZOWEJ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 8 W PSZCZYNIE - ETAP I
  ZAPROSZENIE DOZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA "OGÓLNOBUDOWLANE ROBOTY REMONTOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W JANKOWICACH PRZY UL. BAZIOWEJ"
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PROJEKT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM, KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ I ŁĄCZNIKIEM DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W BRZEŹCACH
  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA: "WYKONANIE POCHYLNI -WEJŚCIE DO ŁĄCZNIKA OD STRONY POŁUDNIOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PSZCZYNIE PRZY UL. K.WIELKIEGO 5
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PROJEKT ADAPTACJI PODDASZA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH
  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA:"REMONT ZAPLECZA SALI GIMNASTYCZNEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 5 W STUDZIONCE PRZY UL.JORDANA NR 3"
  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA: "REMONT SANITARIATÓW W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH PRZY UL.K.SZEWCZYKA 74"
  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA: "MALOWANIE SALI GIMNASTYCZNEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 4 W PSZCZYNIE PRZY UL.KONOPNICKIEJ 44"
  Ogłoszenie o przetargu na usuwanie awarii w obiektach oświatowych Gminy Pszczcyna
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: "WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ NA BIEŻNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W STUDZIONCE PRZY UL.JORDANA 3 A"
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PROJEKT OSUSZENIA, ODGRZYBIENIA ORAZ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PSZCZYNIE PRZY UL. BOGEDAINA
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKÓW (ob. dyd., łącznik do s. gimn., bud.mieszkalny przylegający do budynku szkoły od str. zach.) SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W ĆWIKLICACH
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI POD NAZWĄ "ROZBUDOWA SEGMENTU D (SZKOŁA I ŻŁOBEK) W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PSZC
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PROJEKT ŁĄCZNIKA SEG. A I SEG. B oraz ELEWACJI BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PSZCZYNIE
  PRZETARG NIEGRANICZONY NA PROJEKT ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W PSZCZYNIE PRZY UL.ZAMENHOFA NR 12
  Przetarg nieograniczony na:Rozbudowa segmentu "D" w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie przy ul.K.Wielkiego - pod klucz
  Ogłoszenie o przetargu:Usuwanie awarii w obiektach oświatowych Gminy Pszczyna
  Przetarg nieograniczony na projekt. A. Projekt zaplecza socjalnego hali gimnastycznej z łącznikiem pomiędzy halą i budynkiem dydaktycznym