Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934416
od 04 lipca 2008
» Ogłoszenia

Artykuły
  Ogłoszenie o przetargu:Usuwanie awarii w obiektach oświatowych Gminy Pszczyna
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Dostawa okien z PCV i drzwi aluminiowych dla Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pszczynie przy ul. St/Batorego"
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej "Remont tarasu w Publicznym Przedszkolu Nr 19 w Jankowicach"
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : 1. Dostawa i montaż okien z PCV w SP nr 15 w Jankowicach , 2.Dostawa okna z PCV dla ZSP w Wiśle Wielkiej, 3. Dostawa i montaż drzwi aluminiowych w SP n
  ogłoszenie konkursu na zadanie publiczne gminy w zakresie oświaty
  ogłoszenie konkursu na zadanie publiczne gminy w zakresie oświaty
  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA "CYKLINOWANIE I MALOWANIE PARKIETU W SALI WIELOFUNKCYJNEJ W ZS NR 2 W PSZCZYNIE "
  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYMIANĘ OKIEN W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 10 W ĆWIKLICACH - KONTYNUACJA
  ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY CENOWEJ NA REMONT DACHÓW NA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ I NA BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W ĆWIKLICACH
  PRZETARG NIEOGRANICZONY "Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pszczyna do szkół"
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: "REMONT DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W BRZEŹCACH -ETAP I"
  PRZETARG NIEOGRANICZONY "PRZEWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY PSZCZYNA DO SZKÓŁ"
  Ogłoszenie-zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeglad instalacji gazowych /z wyłaczeniem kotłów c.o./ w szkołach i przedszkolach Gminy Pszczyna
  Ogłoszenie-zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd i przygotowanie do sezonu grzewczego kotłów c.o. w szkołach i przedszkolach Gminy Pszczyna.
  PRZETARG NIEOGRANICZONY " REMONT DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W BRZEŹCACH - ETAP I"
  PRZETARG NIEOGRANICZONY Przewóz uczniów z terenu Gminy Pszczyna do Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie
  OGŁOSZENIE - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA "REMONT KWIETNIKÓW PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PSZCZYNIE - I ETAP".
  Ogłoszenie - "DOSTAWA I MONTAŻ OKIEN W ŻŁOBKU MIEJSKIM W PSZCZYNIE PRZY UL.K.WIELKIEGO kod PCV 45000000-7
  Ogłoszenie - "ADAPTACJA SALI ZAJĘC DLA POTRZEB ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W PSZCZYNIE PRZY UL.K.WIELKIEGO kod PCV 45000000-7
  PRZETARG NIEOGRANICZONY "ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW SPORTOWO REKREACYJNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W STUDZIONCE UL.JORDANA 3 A - II ETAP
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE W ZSNR 1 W PSZCZYNIE, ROBOTY MALARSKIE I POSADZKARSKIE W SP NR 2 W PSZCZYNIE, ORAZ ROBOTY MALARSKIE I WYMIANA LAMP W KLASIE "O" W ZSNR 2 W PSZCZYNIE
  PRZETARG NIEOGRANICZONY - "WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA OKNA Z PCV W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W PSZCZYNIE PRZY UL.STBATOREGO 24"
  PRZETARG NIEOGRANICZONY ZADANIE "A" - REMONT POKRYCIA DACHU WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI ODGROMOWEJ W P.P. NR 21 W PSZCZYNIE , ZADANIE "B" - MALOWANIE POMIESZCZEŃ W P.P. NR 21 W PSZCZYNIE.
  Ogłoszenie o przetargu: Przegląd instalacji elektrycznych i odgromowych w Szkołach i Przedszkolach Gminy Pszczyna
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE W SP NR 13 W WIŚLE MAŁEJ I W PP NR 19 W JANKOWICACH ORAZ ROBOTY ELEKTRYCZNE I MALARSKIE W SP NR 16 W STUDZIENICACH
  PRZETARG NIEOGRANICZONY ZADANIE "A" - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE W P.GIMNAZJUM NR 1 , ZADANIE"B" - WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA PCV W P.GIMNAZJUM NR 1 W PSZCZYNIE
  ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 5 W STUDZIONCE PRZY UL.JORDANA 3
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W JANKOWICACH, W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 4 W PSZCZYNIE ORAZ WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DO KUCHNI W P.P NR 8 W PSZCZYNI