Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2860964
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Dyrekcja » Zarządzenia Dyrektora » 2018 Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 5/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji

ZARZĄDZENIE NR  5/2018

Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji

z dnia 21 maja 2018 roku

 

w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 

Na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz  922 ze zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W celu zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem:

 

wyznaczam na Administratora Bezpieczeństwa Informacji

w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji

Pana Wojciecha Kiełkowskiego

 

 

§ 2

Podstawowe zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji, zwanego dalej ABI, określa; „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzana danych osobowych" oraz „Polityka bezpieczeństwa ".

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

               

 

                                                     

                                                          Dyrektor

 

 

 

Oświadczam, że przyjmuję powierzoną funkcję

Administratora Bezpieczeństwa Informacji

w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji

 

 

 

 

 

 

………………..………                                                                     …………………………………………………………..………………………

miejscowość, data                                                                    podpis osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji ABI


Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2018-05-21 10:26:20, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:26:30, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2018-06-14 10:27:21, Ostatnia zmiana: 2018-06-14 10:27:25, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 39