Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934281
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Dyrekcja » Zarządzenia Dyrektora » 2018 Wersja do druku

Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w dziale księgowym w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji

Zarządzenie nr 2/2018

Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji

z dnia 12 marca 2018 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w dziale księgowym w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji

 

 

 

            Na podstawie § 6 Regulaminu Organizacyjnego Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia
14 lutego 2017 r. oraz art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.)

 

zarządza się, co następuje:

       § 1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w dziale księgowym w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji (PZE) w składzie:

1)    Bernadeta Godziek – przewodnicząca

2)    Marcela Baborska – członek

3)    Joanna Prządka – członek

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy głównej księgowej PZE.

 

 


Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2018-03-12 08:32:20, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:32:23, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2018-03-12 08:33:01, Ostatnia zmiana: 2018-03-12 08:33:21, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 56