Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2858647
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Przedszkola Publiczne » Przedszkole Publiczne Nr 7 w Pszczynie » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2018 Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

 

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 1/2018

Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pszczynie z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

 

 

 

Na podstawie  art. 31-33, art. 130, art. 131, art. 149 – 158  ustawy Prawo oświatowe; Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek; Uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie nr XLII/467/17 (Dz. Urzędowy woj. Śląskiego z 29.11.2017 r. poz 6384); Zarządzenia nr SG.0050.1233.2018 Burmistrza Pszczyny z dnia 24.01.2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna.

 

 

zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1.

Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
do Przedszkola nr 7 w Pszczynie, na rok szkolny 2018/2019, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

 

1.      Joanna Dzida: nauczyciel przedszkola

2.      Anna Kuglarz: nauczyciel przedszkola

3.      Danuta Machalica: nauczyciel przedszkola

 

§ 2.

Na Przewodniczącego Komisji wyznacza się Panią Joannę Dzida.

 

§ 3.

Zadania Komisji określa art. 157 ust. 2,  art.158 ustawy Prawo Oświatowe oraz § 10 Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania  rekrutacyjnego  na rok szkolny 2018/2019.

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor PP 7 w Pszczynie

Blanka Bogucka

 

 

 


Informację wytworzył: Blanka Bogucka, Data wytworzenia: 2018-03-01 14:05:58, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2018-03-08 14:06:00, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2018-03-08 14:06:38, Ostatnia zmiana: 2018-03-08 14:06:40, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 77