Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2860964
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach Wersja do druku

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W ZSP W STUDZIENICACH W 2017 ROKU

 

 

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W ZSP W STUDZIENICACH
 

W 2017 ROKU

 

DATA

KONTROLI

IMIĘ I NAZWISKO

KONTROLUJĄCEGO

OBSZAR KONTROLI

25.01.2017r.

Halina Faruga – inspektor Wydziału IZP nr uprawnień 697/94

Stan techniczny budynku

13.03.2017r.

Agencja Rynku Rolnego

Katarzyna Drozd

Kontrola Program „Owoce i warzywa w szkole” II semestr 2015/2016

15.03.2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach Katarzyna Dudka, Teresa Ryś

Kontrola kompleksowa z oceną stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego

28.04.2017r.

Kuratorium Oświaty w Katowicach
 Delegatura w Bielsku-Białej
Starszy Wizytator Aldona Fulczyk

Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji
 i funkcjonowania biblioteki szkolnej

31.05.2017r.

Marcar F.T.H
Inspektor ochrony PPOŻ Marek Głąbek

Badanie wewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej

31.05.2017r.

Marcar F.T.H
Inspektor ochrony PPOŻ Marek Głąbek

Przegląd gaśnic

31.05.2017r

Marcar F.T.H
Inspektor ochrony PPOŻ Marek Głąbek

Badanie węży hydrantowych

09.06.2017r.

Starszy asystent mgr Jolanta Bochenek
Stażystka sekcji dzieci i młodzieży
mgr Klaudia Mędlewska

Kontrola stanu sanitarnego przedszkola i szkoły, Kontrola przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
 i wyrobów tytoniowych

28.06.2017r.

Starszy asystent

Danuta Pitner

Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci
i młodzieży w miejscu zamieszkania

28.08.2017r.

KOMFORT SERWIS SP Z O.O. SP. K.

mgr inż. Dariusz Czapla

Przegląd kotłów C.O. (Richmond 2 szt.;

Vitogas)

13.09.2017r.

„Puchałka” Filip Leki

Kontrola instalacji gazowej

13.10.2017r.

Zakład Kominiarski

Maciej Miś

Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych obiektu

10.11.2017r

mgr inż. Andrzej Buszek

Protokół Kontroli Corocznej Głównej Placu Zabaw

14.12.2017r.

Urząd Dozoru Technicznego Katowice

Wykonanie czynności dozoru technicznego – kocioł cieczowy Viessmann

27.12.2017r.

„El-Mar”

Marek Koczorowski

Sprawdzanie skuteczności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu

27.12.2017r.

„El-Mar”

Marek Koczorowski

Protokół z pomiarów ochronnych

 


Informację wytworzył: Halina Nocoń, Data wytworzenia: 2018-02-09 13:19:48, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2018-02-09 13:19:58, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2018-02-09 13:20:29, Ostatnia zmiana: 2018-02-09 13:20:48, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 106