Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2792231
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jankowicach Wersja do druku

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG
I WNIOSKÓW

 

             Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe Dz. U.  z 2016 r., poz. 59 z późn. zmianami,
  2. Ustawa z dnia 14 VI 1960 r. KPA (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. Nr, poz. 1257
     dział VIII,
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 I 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz.46).

 

I.                   Na drzwiach sekretariatu i tablicy ogłoszeń znajduje się informacja
o przyjmowaniu klientów przez dyrektora zespołu

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz.15.00

Petenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku od godz. 7.30
do godz.14.30

 

Dyrektor przyjmuje:

Codziennie od godz. 9.00 do godz.14.30

 

II.                Przyjęcie skarg i wniosków następuje w formie:

-          pisemnej,

-          ustnie do protokołu,

-          inne np.:  elektronicznie, faksem.

III.             Skargi i wnioski muszą być podpisane tzn. imię i nazwisko (nazwa), adres.

Nie podpisane pozostawia się bez rozpoznania.

IV.             Wpływające skargi i wnioski są dokumentowane w „szkolnym rejestrze”,

V.                Skargi i wnioski (wszystkie) należy załatwić w formie pisemnej zgodnie
z terminami przewidzianymi w k.p.a,

VI.             Wszelkie odwołania rozpatrywane są również zgodnie z terminami przewidzianymi w k.p.a,

VII.          Po rozpatrzeniu skarg i wniosków dyrektor dokonuje analizy a jej wyniki  zamieszcza w dokumentacji szkolnej,

VIII.       W razie gdy skargi i wnioski przekraczają możliwości dyrektora szkoły,
są one przekazywane do wyższej instancji z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem zainteresowanych stron.

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Kowalik_Stania Agnieszka, Data wytworzenia: 2018-01-26 13:03:33, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2018-01-26 13:03:34, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2018-01-26 13:05:13, Ostatnia zmiana: 2018-01-26 13:05:16, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 49