Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2858806
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Przedszkola Publiczne » Przedszkole Publiczne Nr 10 w Ćwiklicach » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2017 Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 1/2017 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 10 w Ćwiklicach z dnia 06.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

ZARZĄDZENIE  Nr 1/2017

Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 10 w Ćwiklicach  z dnia 06.04.2017 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

 

 

 Na podstawie  art. 31-33, art. 130, art. 131, art. 149 – 158  ustawy Prawo oświatowe; Rozporządzenia
MEN
z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
Uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie nr XXXII/359/17 (Dz. Urzędowy woj. Śląskiego z 27.05.2017 r. poz 1825); Zarządzenia nr SG.0050.790.2017 Burmistrza Pszczyny z dnia 28.03.2017r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna.

 

 

 

zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego nr 10 w Ćwiklicach, na rok szkolny 2017/2018, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

 

 

1.     Agnieszka Kościelny-Godowską: nauczyciel przedszkola

2.     Elżbieta Szklanny-Reclik- nauczyciela przedszkola

3.     Anna Dobry- nauczyciela przedszkola

 

 

§ 2. Na Przewodniczącego Komisji wyznacza się  Celinę Krajewską  – społeczny zastępca dyrektora przedszkola

 

§ 3.

Zadania Komisji określa art. 157 ust. 2,  art.158 ustawy Prawo Oświatowe oraz § 10 Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek .

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania  rekrutacyjnego  na rok szkolny 2017/2018.

 

 

 Bożena Stawicka

Dyr. przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Bożena Stawicka, Data wytworzenia: 2017-04-06 14:24:44, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2017-12-05 14:24:47, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2017-12-05 14:25:25, Ostatnia zmiana: 2018-03-07 14:25:49, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 62