Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862296
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 7 w Ćwiklicach » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2016 Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR XIA/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR XIA/2016

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach

z dnia 27 września 2016r.

 

w sprawie  ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych

 

 

 

 

 

Na podstawie § 5.1 Rozporządzenia MEN z dnia 18.04.2002r (Dz. U. 46 poz.432 z późniejszymi zmianami

 

 

zarządza się,  co następuje:

 

 

§ 1

 

 

            Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego ustala się  w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych tj.

31 październik 2016r.

16 czerwca 2017r.

2 czerwca 2017r. po odpracowaniu w sobotę 27 czerwca 2017r.

 

 

 

 

§ 2

 

 

Zarządzenia wchodzi z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

                                                                        ...........................................................

                                  

                                                                                              (Podpis  Dyrektora  Szkoły)

 

 

 


Informację wytworzył: Katarzyna Majewska, Data wytworzenia: 2016-09-27 13:36:13, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2017-05-09 13:36:15, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2017-05-09 13:37:05, Ostatnia zmiana: 2017-05-09 13:37:13, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 56