Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865865
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Fundusz świadczeń socjalnych Wersja do druku

ANEKS NR 1 DO UMOWY O PROWADZENIU WSPÓLNEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ Z DNIA 16.04.2013 ZAWARTY DNIA 30.12.2016R.

ANEKS NR 1 DO UMOWY O PROWADZENIU WSPÓLNEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ Z DNIA 16.04.2013 ZAWARTY DNIA 30.12.2016R.

 

 

&1

Pracodawcy:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie,

2. Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie,

3. Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie,

4. Żłobek Miejski w Pszczynie.

1.       postanawiają z dniem 31.12.2016r.  prowadzić wspólną działalność socjalną i oświadczają, że przystępują do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej jw.

2.       w wykazie pracodawców w umowie pod pozycją:

 30. dopisuje się Szkołę Podstawową nr 1 w Pszczynie,

 31. dopisuje się Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie,

 32. dopisuje się Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie,.

 33. dopisuje się Żłobek Miejski w Pszczynie.

 

&2

1.       Pracodawcy oświadczają, że przystąpienie pracodawców do umowy zostało uzgodnione z zakładowymi organizacjami związkowymi/ przedstawicielami załogi działającymi u każdego z pracodawców.

2.       Zgody zakładowych organizacji związkowych/przedstawicieli załogi, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

 

&3

Z uwagi na połączenie Przedszkola Publicznego nr 19 w Jankowicach oraz Szkoły Podstawowej nr 15 w Jankowicach w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach wykreśla się:                                                                          z pozycji 28 Przedszkole Publiczne nr 19,                                                                                                              z pozycji 9 Szkołę Podstawową nr 15.

Pod pozycją 9 wpisuje się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach.

 

 

&4

Pozostałe postanowienia umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 16.04.2013r. w Pszczynie pomiędzy pracodawcami określonymi w pozycjach 1-27 i 29 nie ulegają zmianie.

&5

Aneks został sporządzony w 32 (trzydziestu dwóch ) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego Pracodawcy.

Pieczęcie i podpisy Pracodawców:

1…………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………….

4…………………………………………………………………………………….

5…………………………………………………………………………………….

6…………………………………………………………………………………….

7…………………………………………………………………………………….

8…………………………………………………………………………………….

9…………………………………………………………………………………….

10…………………………………………………………………………………….

11…………………………………………………………………………………….

12…………………………………………………………………………………….

13…………………………………………………………………………………….

14…………………………………………………………………………………….

15…………………………………………………………………………………….

16…………………………………………………………………………………….

17…………………………………………………………………………………….

18…………………………………………………………………………………….

19…………………………………………………………………………………….

20…………………………………………………………………………………….

21…………………………………………………………………………………….

22…………………………………………………………………………………….

23…………………………………………………………………………………….

24…………………………………………………………………………………….

25…………………………………………………………………………………….

26…………………………………………………………………………………….

27…………………………………………………………………………………….

28…………………………………………………………………………………….

29…………………………………………………………………………………….

       30…………………………………………………………………………………….

31…………………………………………………………………………………….

32…………………………………………………………………………………….

       33…………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do aneksu

Zgody zakładowych organizacji związkowych/przedstawicieli załogi, działających u Pracodawców na prowadzenie wspólnej działalności socjalnej.

1.       Pszczyński Zarząd Edukacji……………………………………………………………………………………………………..

2.       Szkoła Podstawowa nr2 w Pszczynie……………………………………………………………………………………..

3.       Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszczynie …………………………………………………………………………………….

4.       Szkoła Podstawowa nr 7 w Ćwiklicach…………………………………………………………………………………….

5.       Szkoła Podstawowa nr 8 w Rudołtowicach …………………………………………………………………………….

6.       Szkoła Podstawowa nr 11 w Porębie ……………………………………………………………………………………..

7.       Szkoła Podstawowa nr 12 w Studzionce ………………………………………………………………………………..

8.       Szkoła Podstawowa nr 13 w Wiśle Małej ……………………………………………………………………………….

9.       Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach …………………………………………………………………………

10.   Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi  w Pszczynie ..…………………………………..

11.   Szkoła Podstawowa nr 19 w Brzeźcach ………………………………………………………………………………….

12.   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie …………………………………………………………………………….

13.   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach ……………………………………………………………………….

14.   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku …………………………………………………………………………………..

15.   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące ………………………………………………………………………………………

16.   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle Wielkiej………………………………………………………………………..

17.   Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pszczynie …………………………………………………………………………………..

18.   Publiczne Gimnazjum nr 4 w Pszczynie…………………………………………………………………………………….

19.    Publiczne Gimnazjum nr 5 w Studzionce ………………………………………………………………………………..

20.   Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie ………………………………………………………………………………………………….

21.   Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie …………………………………………………………………………………………………

22.   Przedszkole Publiczne nr 2 w Pszczynie ………………………………………………………………………………….

23.   Przedszkole Publiczne nr 4 w Pszczynie ………………………………………………………………………………….

24.   Przedszkole Publiczne nr 7 w Pszczynie………………………………………………………………………………..

25.   Przedszkole Publiczne nr 8 w Pszczynie ………………………………………………………………………………….

26.   Przedszkole Publiczne nr 10 w Ćwiklicach ……………………………………………………………………………….

27.   Przedszkole Publiczne nr 14 w Studzionce………………………………………………………………………………

28.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

29.   Przedszkole Publiczne nr 21 w Pszczynie………………………………………………………………………………..

30.   Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie…………………………………………………………………………………….

31.   Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie…….. ……………………………………………………………..

32.   Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie………………………………………………………………………………………….

33.   Żłobek Miejski w Pszczynie………..……………………………………………………………………………………………

 

 


Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2016-12-30 12:04:53, Wprowadził do systemu: Marian Grygier, Data wprowadzenia: 2017-02-20 12:05:06, Zatwierdził do publikacji: Marian Grygier, Data publikacji 2017-02-20 12:07:55, Ostatnia zmiana: 2017-02-20 12:08:03, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 293