Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862250
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 7 w Ćwiklicach » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2016 Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR IIA/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach z dnia 8.02.2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE  NR IIA/2016

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach

z dnia 8.02.2016 r.

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji uczniów do klasy pierwszej

 Szkoły Podstawowej  Nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach na rok szkolny 2016/2017.

 

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
 poz. 2156, z późn. zm.). Ustawa z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw Dz. U. 2016 poz. 35

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm.)

Uchwała nr XVIII/179/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów oraz punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Pszczyna oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Zarządzenie nr SG.0050.396.2016 Burmistrza Pszczyny z dnia  28.01.2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna.

Zarządzenie nr SG.0050.395.2016 Burmistrza Pszczyny z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  i przedszkola oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum dzieci i młodzieży spoza obwodu szkoły.

Statut Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach

 

 

 

zarządza się, co następuje:

 

 

 

§  1.

 

Wprowadza się regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Żołnierzy Września  w Ćwiklicach na rok szkolny 2016/2017, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§  2.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                                             Katarzyna Majewska

                                                                                              ..............................................

                                                                                                     Podpis i pieczęć Dyrektora

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Katarzyna Majewska, Data wytworzenia: 2016-02-08 09:41:28, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2016-04-15 09:41:47, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2016-04-15 09:42:08, Ostatnia zmiana: 2016-04-15 09:42:18, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 101