Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862417
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 13 w Wiśle Małej » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2015 Wersja do druku

Zarządzenie Nr 6A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej z dnia 20 maja 2015 r.w sprawie wprowadzenia uzupełnień do zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej

 

Zarządzenie Nr 6A/2015

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej

z dnia 20 maja 2015r.

 

w sprawie wprowadzenia uzupełnień  do  zasad (polityki) rachunkowości

w Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej

 

Na podstawie przepisów art. 10 i art. 13 ustawy  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późń. zm.) oraz  § 15  rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. DZ. U. z 2013 r., poz. 289) zwanego dalej „rozporządzeniem”

 

zarządza się,  co następuje:

 

§ 1.

Uzupełnia się zasady (politykę) rachunkowości, wprowadzonej zarządzeniem Nr 4A/2014 z dnia 24.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości” w Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej o :

1. Metodologię wyliczania wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – załączniki nr 1,

2.  Dodatkowe zapisy do  zasad (polityki) rachunkowości – załącznik nr 2.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy zdarzeń od 1 stycznia 2015r. 

 

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej

 

 


Informację wytworzył: Adam Zuber, Data wytworzenia: 2015-05-20 10:36:19, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2016-01-26 10:36:34, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2016-01-26 10:40:19, Ostatnia zmiana: 2016-01-26 10:40:27, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 143