Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862377
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 13 w Wiśle Małej » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2015 Wersja do druku

Zarządzenie Nr 5 A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej

 

Zarządzenie Nr 5 A/2015

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmiany  instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych
w Szkole Podstawowej nr 13  w Wiśle Małej

 

 

       Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz na podstawie „Zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej” w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późń. zm.)

 

 

zarządza się,  co następuje:

 

§ 1. Zmienia się w załączeniu instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych  w Szkole Podstawowej nr 13  w Wiśle Małej, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr V A/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej

 

 

 


Informację wytworzył: Adam Zuber, Data wytworzenia: 2015-03-31 10:31:40, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2016-01-26 10:31:44, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2016-01-26 10:32:00, Ostatnia zmiana: 2016-01-26 10:32:16, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 152