Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865977
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Statut Wersja do druku

Zmiana statutu z dnia 26 kwietnia 2006 r.

 

Uchwała nr XLI/396/06

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 26 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie zmiany Statutu Pszczyńskiego Zarządu Edukacji zatwierdzonego uchwałą nr XXV/193/04  z dnia 29 września 2004 r.

 

 

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 7 i ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.)

 

 

Rada Miejska w Pszczynie

uchwala:

 

§ 1

Zmienia się treść § 6 Statutu PZE, uzupełniając go o pkt 10 o treści: „prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem stypendiów” oraz o pkt 11 o treści: „prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kondzielnik

 

Uzasadnienie

 

Wprowadzone zmiany do Statutu PZE uzasadnione są zadaniami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Karta Nauczyciela.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kondzielnik

Załączone dokumenty
  Uchwała (108.1kB) pobierz    

Informację wytworzył: RADA MIEJSKA W PSZCZYNIE, Data wytworzenia: 2006-04-26 11:53:46, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2009-01-09 11:54:03, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2009-01-09 11:54:46, Ostatnia zmiana: 2011-01-26 11:06:42, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1371