Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865883
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Statut Wersja do druku

Zmiana statutu z dnia 30 stycznia 2002 r.

Uchwała Nr 672/02
Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 30.01.2002 r.

 

 W sprawie: zmiany Statutu Pszczyńskiego Zarządu Edukacji uchwalonego uchwałą Nr LXVI/422/98 z 10.06.1998r. w sprawie: utworzenia jednostki ekonomiczno - administracyjnej gminnych placówek oświatowych pod nazwą Pszczyński Zarząd Edukacji.

 

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "h", art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591) art. 5 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 Nr 67 poz. 329 z późn., zm.)

 

Rada Miejska uchwala:

Uchwala:

 

§ 1

 

Skreśla się treść pkt. 1 i pkt. 3 § 7 Statutu Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, które otrzymują następujące brzmienie:

1. Działalnością PZE kieruje dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd Miasta.

2. Zastępcę dyrektora i głównego księgowego zatrudnia i zwalnia dyrektor PZE.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez rozplakatowanie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego oraz publikację w "Głosie Pszczyńskim".

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszczynie
Henryk Kondzielnik

 

UZASADNIENIE

 

Podjęcie niniejszej uchwały uzasadnione jest koniecznością zmiany niewłaściwego zapisu dotyczącego zatrudniania Dyrektora PZE, jego zastępcy i głównego księgowego.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszczynie

Henryk Kondzielnik

Załączone dokumenty
  uchwała 2002 (159.7kB) pobierz    

Informację wytworzył: RADA MIEJSKA W PSZCZYNIE, Data wytworzenia: 2002-01-30 11:46:08, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2009-01-09 11:46:42, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2009-01-09 11:49:10, Ostatnia zmiana: 2011-01-26 11:10:10, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 988