Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934336
od 04 lipca 2008
Zamówienia publiczne » Rok 2015 » Rozstrzygnięcia Wersja do druku

Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na: Zad.1- Roboty malarskie w ZSPw Jankowicach. Zad. 2 - Roboty malarskie w ZSPw Łące. Zad.3 -Roboty malarskie i posadzkarskie w PP nr 7 w Pszczynie.

Pszczyński Zarząd Edukacji

43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4

 

OGŁOSZENIE

WYNIKU    PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

na  zadanie:

Zadanie 1- Roboty malarskie w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jankowicach

przy ul. Baziowej 17.

Zadanie 2 – Roboty malarskie w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łące

przy ul. Fitelberga 1.

Zadanie 3 – Roboty malarskie i posadzkarskie w Publicznym Przedszkolu nr 7

w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41.

 

z dnia:  05.05.2015 r.

Nr słownika CPV 45453000-7

Na podstawie art. 92 ust.2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż w wyniku czynności oceny i porównywania ofert:

 

dla Zadanie 1- Roboty malarskie w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jankowicach

przy ul. Baziowej 17.

 

wybrana została:

Numer

oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

w 

waga-90%

Gwarancja na roboty lat

waga 10%

Łączna ilość punktów

5.

 

P.U.H. „Atut-2”

Józef Foltyn

ul. Tysiąclecia 21a

43-241 Łąka

21 405,75

9

3

0,10

 

 

9,10

pozostałe oferty nie podlegające odrzuceniu:

Numer

oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

w 

waga-90%

Gwarancja na roboty lat

waga 10%

Łączna ilość punktów

1.

 

F.H.U. Andrzej Dryka

ul. 1 Maja 26

44-330 Jastrzębie Zdrój

26 751,28

7,20

5

1

8,20

2.

 

HUB-DREW Hubert Jamróz

Dzikowiec 110

36-122 Dzikowiec

44 134,05

4,37

5

1

5,37

3.

 

FOXPAINT

Jarosław Lis

ul. Pszczyńska 86

44-335 Jastrzębie - Zdrój

58 210,09

3,31

5

1

4,31

4.

 

Firma Handlowo- Produkcyjno-Usługowa Malarstwo Tapeciarstwo

ul. Alfred Habdas

ul. Wolności 33,44-240 Żory

29 787,65

6,47

5

0,50

6,97

6.

 

„BOY-BUD”

Mieczysław Bojdys

ul. Nideckiego 44

32-600 Oświęcim

26 123,13

7,37

3

0,10

7,47

7.

 

Z.R.B Piotr Klejnot

ul. St. Batorego 2

43-200 Pszczyna

22 536,42

8,55

3

0,10

8,65

 

pozostałe oferty  podlegające odrzuceniu:

 

Numer

oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

w 

waga-90%

Gwarancja na roboty lat

waga 10%

8.

 

ZURB Oswald Pękała

ul. Nowa 4

43-215  Jankowice

22 606,15

5

 

 

dla Zadanie 2 – Roboty malarskie w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łące

przy ul. Fitelberga 1.

 

wybrana została:

Numer

oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

w 

waga-90%

Gwarancja na roboty lat

waga 10%

Łączna ilość punktów

8.

 

ZURB Oswald Pękała

ul. Nowa 4

43-215  Jankowice

12 091,30

8,17

5

1

 

 

9,17

 

pozostałe oferty nie podlegające odrzuceniu:

Numer

oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

w 

waga-90%

Gwarancja na roboty lat

waga 10%

Łączna ilość punktów

1.

 

F.H.U. Andrzej Dryka

ul. 1 Maja 26

44-330 Jastrzębie Zdrój

13 655,22

7,23

5

1

 

8,23

2.

 

HUB-DREW Hubert Jamróz

Dzikowiec 110

36-122 Dzikowiec

19 224,40

5,14

5

1

 

6,14

5.

 

P.U.H. „Atut-2” Józef Foltyn

ul. Tysiąclecia 21a

43-241 Łąka

10 972,27

9

3

0,10

 

9,10

6.

 

„BOY-BUD”

Mieczysław Bojdys

ul. Nideckiego 44

32-600 Oświęcim

19 367,67

5,098

3

0,10

 

5,198

7.

 

Z.R.B Piotr Klejnot

ul. St. Batorego 2

43-200 Pszczyna

12 005,59

8,23

3

0,10

 

8,33

9.

 

Z.P.U.H. PLATER Sp. .J.

Sylwester Pławecki, Leszek Pławecki

ul. Jaworowa 16

43-241 Łąka 

17 437,88

5,66

5

1

 

6,66

 

dla Zadanie 3 – Roboty malarskie i posadzkarskie w Publicznym Przedszkolu nr 7

w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41.

 

wybrana została:

Numer

oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

w 

waga-90%

Gwarancja na roboty lat

waga 10%

Łączna ilość punktów

6.

 

„BOY-BUD”

Mieczysław Bojdys

ul. Nideckiego 44

32-600 Oświęcim

19 995,93

9

3

0,10

 

9,10

pozostałe oferty nie podlegające odrzuceniu:

Numer

oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

w 

waga-90%

Gwarancja na roboty lat

waga 10%

Łączna ilość punktów

2.

 

HUB-DREW Hubert Jamróz

Dzikowiec 110

36-122 Dzikowiec

32 374,57

5,56

5

1

 

 

6,56

 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu ofertę złożyło  9  Wykonawców.

Zamawiający informuje, że nie wykluczono żadnego z Wykonawców i odrzucono 1 ofertę.

Zamawiający zawrze umowy w sprawie udzielenia zamówienia z wybranym Wykonawcą  w terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 13.05.2015 r.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Pszczyńskiego Zarządu Edukacji

mgr Marian Grygier

 

Kierownik Działu

Inwestycji i Remontów

mgr inż. Michał Tomczykiewicz

 

 

 

 

Pszczyna, 13.05.2015 r.


Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2015-05-13 13:00:43, Wprowadził do systemu: Grażyna Świerkot, Data wprowadzenia: 2015-05-13 13:00:48, Zatwierdził do publikacji: Grażyna Świerkot, Data publikacji 2015-05-13 13:11:34, Ostatnia zmiana: 2015-05-13 13:11:38, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 452