Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2858639
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Rejestr procedur kontroli zarządczej Wersja do druku

Rejestr procedur kontroli zarządczej w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji Stan na 04.02.2015 r.

 

Rejestr procedur kontroli zarządczej w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji

Stan na 04.02.2015 r.

 

A-    środowisko wewnętrzne

B-    cele i zarządzanie ryzykiem

C-    mechanizmy kontroli

D-    informacja i komunikacja

E-    monitorowanie i ocena

 

 

Lp.

Dot. standardu

Nazwa aktu

Nr zarządzenia wprowadzającego

Data zarządzenia/

dokumentu

W sprawie/ dotyczy (zakres przedmiotowy)

Data rozpoczęcia obowiązywania

Data zakończenia obowiązywania

Uchyla

Zmienia

Uwagi

1

A

Zarządzenie

4/2009

15.06.2009

Regulamin wynagradzania pracowników

2 tygodnie od podania do wiadomości

 

 

Zarządzenie Dyr.PZE nr 7/2011 z 31.05.2011

 

2

A

Uchwała Rady Miejskiej

XXV/193/04

29.09.2004

Statut PZE

14 dni od daty ogłoszenia w Dz.Urz.Woj.Śl.

 

 

Uchwała nr XLI/396/06 Rady Miejskiej w Pszczynie z dn.26.04.2006 (Dz.Urz.Woj.Sl. z 2006r. nr 69 poz.1956)

 

3

A

Zarządzenie

1/2012

12.03.2012

Przepisy dot. równego traktowania w zatrudnieniu

Z dniem podpisania

 

 

 

 

4

A

Zarządzenie

7/2009

25.06.2009

Określenie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

Z dniem podpisania

 

 

 

 

5

A

Zarządzenie

6/2009

25.06.2009

Sposobu dokonywania okresowych ocen, okresów, za które jest sporządzana ocena (…)

Z dniem podpisania

 

 

 

 

6

A,C

 

 

 

ocena ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy pracowników PZE

 

 

 

 

Opracowany dokument przez pracownika DOB, aktualizowany na bieżąco, podpisany przez dyrektora PZE

7

A,C

 

 

 

stosowanie instrukcji BHP, P/POŻ i pierwszej pomocy

 

 

 

 

Instrukcje przy sprzęcie, apteczce

8

A,C

 

 

 

zasady obsługi sprzętu komputerowego i pomocniczego

 

 

 

 

Instrukcje przy sprzęcie

9

A

Zarządzenie

7/2012

16.05.2012

Wprowadzenie Zakładowej Instrukcji Inwentaryzacyjnej

Z dniem podpisania

 

 

 

 

10

A,C

Zarządzenie

8/2012

16.05.2012

Wprowadzenia Instrukcji gospodarowania mieniem

Z dniem podpisania

 

 

 

 

11

A

Brak

Brak

Brak

Regulamin ZFŚS dla PZE, szkół i przedszkoli podlegających gminie Pszczyna

01.06.2008r.

 

 

Aneks nr 1 z dnia 21.03.2014 r.

 

12

A,D

Zarządzenie

2/2009

23.01.2009

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt

02.02.2009r.

 

 

 

 

13

A

Zarządzenie

4/2010

12.05.2010

Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego

Z dniem podpisania

 

 

 

 

14

A,C

Zarządzenie

4/2011

22.02.2011

wdrożenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym 
do przetwarzania danych osobowych

Z dniem podpisania

 

 

 

 

15

A,D

Zarządzenie

3/2012

28.03.2012

wyznaczenia osób do obsługi Biuletynu Informacji Publicznej

Z dniem podpisania

 

 

 

 

16

A

Zarządzenie

1/2007

06.03.2007

wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Z dniem podpisania

 

 

 

 

17

A,B,C,E

zarządzenie

1/2013

09.01.2013

określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji w Pszczynie.

Z dniem podpisania

 

uchyla Zarządzenie Dyrektora PZE

nr 10/2012 z dnia 29.11.2010 r

 

Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 27.01.2015 r- zmieniające

 

18

A,B,C,E

Zarządzenie

2/2013

10.01.2013

procedury identyfikacji, analizy oraz reakcji na ryzyko z zastosowaniem roboczego programu MS Excel w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji w Pszczynie

Z dniem podpisania

 

uchyla Zarządzenie Dyrektora PZE

nr 10/2012 z dnia 29.11.2010 r.

 

 

19

A,C,D

Zarządzenie

3/2013

14.01.2013

instrukcji rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji w Pszczynie

Z dniem podpisania

 

 

 

 

20

A,D

Zarządzenie

4/2013

31.01.2013

ustanowienia kodeksu etyki pracowników Pszczyńskiego Zarządu Edukacji

w Pszczynie.

Z dniem podpisania

 

 

 

 

21

A,C,E

Zarządzenie

5/2013

31.01.2013

zasad prowadzenia centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw

w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji

Z dniem podpisania

 

 

 

 

22

A

Zarządzenie

7/2013

05.03.2013

Ustalenia stawki za 1 km przebiegu w przypadku przejazdu samochodem osobowym (…)

Z dniem podpisania z mocą od 01.03.2013r.

 

Uchyla Zarządzenie Dyrektora PZE nr 1/2008 z dnia 02.01.2008r.

 

 

23

A,C,E

Zarządzenie

9/2013

15.07.2013

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie

Z dniem podpisania

 

 

 

 

24

A,D,E

Brak

Brak

Brak

Aneks nr 1 z dnia 21.03.2014 r. do Regulaminu ZFŚS dla PZE, szkół i przedszkoli podlegających gminie Pszczyna

14 dni od dnia opublikowania
(data opublikowania 21.03.2014r.)

 

 

 

 

25

A,C

Zarządzenie

2/2014

17.02.2014

wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości

Z dniem podpisania, z mocą od 02.01.2014r.

 

Uchyla zarządzenie Dyrektora PZE

nr 5/2012 z dnia 16.05.2012r.

 

 

26

A,C

Zarządzenie

3/2014

17.02.2014

wprowadzenie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych

Z dniem podpisania, z mocą od 02.01.2014 r.

 

Uchyla zarządzenie Dyrektora PZE

nr 6/2012 z dnia 16.05.2012r.

Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 22.01.2015 r.- zmieniające

 

27

A,C

Zarządzenie

4/2014

19.02.2014

Wprowadzenie Instrukcji kasowej

Z dniem podpisania

 

Uchyla zarządzenie nr 5/2011 z .01.03.2011

 

 

28

A,C,D

Zarządzenie

5/2014

01.04.2014

Wprowadzenie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w PZE

Z dniem 01.04.2014

 

 

 

 

29

A,C

Zarządzenie

 7/2014

 

10.06.2014 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Pszczyńskiego Zarządu Edukacji (PZE)

 

Z dniem 10.06.2014 r. (Zarządzenie nr SG.0050.1070.2014 Burmistrza Pszczyny z dn. 10.06.2014)

 

Uchyla Regulamin organizacyjny  zatwierdzony Uchwałą nr 23/13/99 Zarządu Miasta z dn. 27.01.1999 z pózn.zm.

 

 

30

A,C,E

Zarządzenie

8/2014

24.09.2014

Regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji

Z dniem podpisania

 

Uchyla zarządzenie Dyrektora PZE 6/2013 z 5.03.2013r.

 

 

31

A,C, D,E

Brak

Brak

17.12.2014

Regulamin pracy

01.01.2015

 

Uchyla regulamin pracy obowiązujący od 10.03.2006

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Wojciech Kiełkowski, Data wytworzenia: 2015-02-04 14:33:40, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2015-02-04 14:33:59, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2015-02-04 14:34:21, Ostatnia zmiana: 2015-02-04 14:34:36, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 656