Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2858845
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Rejestr procedur kontroli zarządczej Wersja do druku

Rejestr procedur kontroli zarządczej w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji Stan na 31.12.2014 r.

Rejestr procedur kontroli zarządczej w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji

Stan na 31.12.2014 r.

 

A-    środowisko wewnętrzne

B-    cele i zarządzanie ryzykiem

C-    mechanizmy kontroli

D-    informacja i komunikacja

E-    monitorowanie i ocena

 

 

Lp.

Dot. standardu

Nazwa aktu

Nr zarządzenia wprowadzającego

Data zarządzenia/

dokumentu

W sprawie/ dotyczy (zakres przedmiotowy)

Data rozpoczęcia obowiązywania

Data zakończenia obowiązywania

Uchyla

Zmienia

Uwagi

1

A

Zarządzenie

4/2009

15.06.2009

Regulamin wynagradzania pracowników

2 tygodnie od podania do wiadomości

 

 

Zarządzenie Dyr.PZE nr 7/2011 z 31.05.2011

 

2

A

Brak

Brak

Brak

Regulamin pracy

10.03.2006

31.12.2014

 

Aneks z 17.12.2008  do regulaminu pracy

Uchylony Regulaminem pracy z dnia 17.12.2014r.

3

A,D

Uchwała Zarządu Miasta

23/13/99

27.01.1999r.

Regulamin organizacyjny

Z dniem podjęcia

 

 

1.   Uchwała nr 184/70/00 Zarządu Miasta  z 12.01.2000

2.   Zarządzenie  nr PZE/199/2003 Burmistrza Pszczyny z dn. 28.08.2003

3.   Zarządzenie 5/2004 Dyr. PZE z dn. 10.08.2004 (Zarządzenie nr PZE/476/2004 Burmistrza Pszczyny z dn. 25.08.20004r.)

4.   Zarządzenie nr 2/2005 Dyr. PZE z dn. 20.01.2005 (Zarządzenie nr PZE/625/2005 Burmistrza Pszczyny z dn. 27.01.2005_

5.   Zarządzenie nr 1/2006 Dyr. PZE z dn. 24.01.2006 (Zarządzenie nr PZE/910/2006 Burmistrza Pszczyny z dn. 26.01.2006)

6.   Zarządzenie nr 3/2007 Dyr. PZE z dn. 27.03.2007
(Zarządzenie nr PZE/100/07 Burmistrza Pszczyny z dn. 02.04.2007)

7.   Zarządzenie nr 9/2009 Dyr. PZE z dn. 24.08.2009 (Zarządzenie nr PZE/720/09 Burmistrza Pszczyny z dn. 24.08.2009)

8.   Zarządzenie nr 7/2010 Dyr. PZE z dn. 28.09.2010 (Zarządzenie nr PZE/919/10 Burmistrza Pszczyny z dn. 28.09.2010)

9.   Zarządzenie nr 2/2011 Dyr. PZE z dn. 32.01.2011 (Zarządzenie nr PZE/30/11 Burmistrza Pszczyny z dn. 31.01.2011)

10. Zarządzenie nr 8/2011 Dyr. PZE z dn.12.10.2011 (Zarządzenie nr SG.0050.227.2011 Burmistrza Pszczyny z dn. 17.10.2011)

11.Zarządzenie nr 1/2014 Dyr. . PZE z dn. 17.02.2014r. (Zarządzenie nr SG.0050.954.2014 Burmistrza Pszczyny z dn. 18.02.2014r.

Uchylone Zarządzeniem Nr 7/2014

Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji

z dnia

10 czerwca 2014 r.

 

4

A

Uchwała Rady Miejskiej

XXV/193/04

29.09.2004

Statut PZE

14 dni od daty ogłoszenia w Dz.Urz.Woj.Śl.

 

 

1.   Uchwała nr XLI/396/06 Rady Miejskiej w Pszczynie z dn.26.04.2006 (Dz.Urz.Woj.Sl. z 2006r. nr 69 poz.1956)

 

5

A

Zarządzenie

1/2012

12.03.2012

Przepisy dot. równego traktowania w zatrudnieniu

Z dniem podpisania

 

 

 

 

6

A

Zarządzenie

7/2009

25.06.2009

Określenie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

Z dniem podpisania

 

 

 

 

7

A

Zarządzenie

6/2009

25.06.2009

Sposobu dokonywania okresowych ocen, okresów, za które jest sporządzana ocena (…)

Z dniem podpisania

 

 

 

 

8

A

Zarządzenie

1/2008

02.01.2008

Ustalenia stawki za 1 km przebiegu w przypadku przejazdu samochodem osobowym (…)

Z dniem podpisania

05.03.2013r.

 

 

Uchylone Zarządzeniem Dyrektora PZE nr 7/2013 z dn. 05.03.2013r.

9

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

A,C

 

 

 

ocena ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy pracowników PZE

 

 

 

 

Opracowany dokument przez pracownika DOB, aktualizowany na bieżąco

11

A,C

 

 

 

stosowanie instrukcji BHP, P/POŻ i pierwszej pomocy

 

 

 

 

Instrukcje przy sprzęcie, apteczce

12

A,C

 

 

 

zasady obsługi sprzętu komputerowego i pomocniczego

 

 

 

 

Instrukcje przy sprzęcie

13

A,C

Zarządzenie

2/2012

13.03.2012

regulaminu zamówień publicznych

Z dniem podpisania

05.03.2013

 

 

Uchylone Zarządzeniem Dyrektora PZE

nr 6/2013 z dnia 05.03.2013 r.

14

A

Zarządzenie

7/2012

16.05.2012

Wprowadzenie Zakładowej Instrukcji Inwentaryzacyjnej

Z dniem podpisania

 

 

 

 

15

A,C

Zarządzenie

8/2012

16.05.2012

Wprowadzenia Instrukcji gospodarowania mieniem

Z dniem podpisania

 

 

 

 

16

A,C

Zarządzenie

5/2011

01.03.2011

Wprowadzenie Instrukcji kasowej

Z dniem podpisania

 

 

 

 

17

A,C

Zarządzenie

5/2012

16.05.2012

Wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości

Z dniem podpisania

 

 

 

Uchylone

Zarządzeniem Dyrektora PZE nr 2/2014 z dnia17.02.2014 r.

18

A,C

Zarządzenie

6/2012

16.05.2012

wprowadzenie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych

Z dniem podpisania

 

 

 

Uchylone

Zarządzeniem Dyrektora PZE nr 3/2014 z dnia17.02.2014 r.

19

A

Brak

Brak

Brak

Regulamin ZFŚS dla PZE, szkół i przedszkoli podlegających gminie Pszczyna

01.06.2008r.

 

 

Aneks nr 1 z dnia 21.03.2014 r.

 

20

A,D

Zarządzenie

2/2009

23.01.2009

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt

02.02.2009r.

 

 

 

 

21

A

Zarządzenie

4/2010

12.05.2010

Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego

Z dniem podpisania

 

 

 

 

22

A,C

Zarządzenie

4/2011

22.02.2011

wdrożenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym 
do przetwarzania danych osobowych

Z dniem podpisania

 

 

 

 

23

A,D

Zarządzenie

3/2012

28.03.2012

wyznaczenia osób do obsługi Biuletynu Informacji Publicznej

Z dniem podpisania

 

 

 

 

24

A

Zarządzenie

1/2007

06.03.2007

wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Z dniem podpisania

 

 

 

 

25

A,B,C,E

Zarządzenie

10/2010

29.11.2010

Określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

01.01.2011r.

09.01.2013

 

 

Uchylone przez Zarządzenie Dyrektora PZE nr 1/2013 z dnia 09.01.2013 r.

26

A,B,C,E

zarządzenie

1/2013

09.01.2013

określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji w Pszczynie.

Z dniem podpisania

 

uchyla Zarządzenie Dyrektora PZE

nr 10/2012 z dnia 29.11.2010 r

 

 

27

A,B,C,E

Zarządzenie

2/2013

10.01.2013

procedury identyfikacji, analizy oraz reakcji na ryzyko z zastosowaniem roboczego programu MS Excel w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji w Pszczynie

Z dniem podpisania

 

uchyla Zarządzenie Dyrektora PZE

nr 10/2012 z dnia 29.11.2010 r.

 

 

28

 

Zarządzenie

3/2013

14.01.2013

instrukcji rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji w Pszczynie

Z dniem podpisania

 

 

 

 

29

 

Zarządzenie

4/2013

31.01.2013

ustanowienia kodeksu etyki pracowników Pszczyńskiego Zarządu Edukacji

w Pszczynie.

Z dniem podpisania

 

 

 

 

30

 

Zarządzenie

5/2013

31.01.2013

zasad prowadzenia centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw

w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji

Z dniem podpisania

 

 

 

 

31

A,C

Zarządzenie

6/2013

05.03.2013

regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych

w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji w Pszczynie.

Z dniem podpisania

24.09.2014

Uchyla zarządzenie Dyrektora PZE

nr 2/2012 z dnia 13.03.2012r

 

Uchylone zarządzeniem Dyrektora PZE nr 8/2014 z dn, 24.09.2014r.

32

 

Zarządzenie

7/2013

05.03.2013

Ustalenia stawki za 1 km przebiegu w przypadku przejazdu samochodem osobowym (…)

Z dniem podpisania z mocą od 01.03.2013r.

 

Uchyla Zarządzenie Dyrektora PZE nr 1/2008 z dnia 02.01.2008r.

 

 

33

A,C

Zarządzenie

9/2013

15.07.2013

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie

Z dniem podpisania

 

 

 

 

34

A

Brak

Brak

Brak

Aneks nr 1 z dnia 21.03.2014 r. do Regulaminu ZFŚS dla PZE, szkół i przedszkoli podlegających gminie Pszczyna

14 dni od dnia opublikowania
(data opublikowania 21.03.2014r.)

 

 

 

 

35

A,C

Zarządzenie

2/2014

17.02.2014

wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości

Z dniem podpisania, z mocą od 02.01.2014r.

 

Uchyla zarządzenie Dyrektora PZE

nr 5/2012 z dnia 16.05.2012r.

 

 

36

A,C

Zarządzenie

3/2014

17.02.2014

wprowadzenie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych

Z dniem podpisania, z mocą od 02.01.2014r.

 

Uchyla zarządzenie Dyrektora PZE

nr 6/2012 z dnia 16.05.2012r.

 

 

37

A,C

Zarządzenie

8/2014

24.09.2014

Regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji

Z dniem podpisania

 

Uchyla zarządzenie Dyrektora PZE 6/2013 z 5.03.2013r.

 

 

38

A,C

Zarządzenie

 7/2014

 

10.06.2014 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Pszczyńskiego Zarządu Edukacji (PZE)

 

Z dniem 10.06.2014 r. (Zarządzenie nr SG.0050.1070.2014 Burmistrza Pszczyny z dn. 10.06.2014)

 

Uchyla Regulamin organizacyjny  zatwierdzony Uchwałą nr 23/13/99 Zarządu Miasta z dn. 27.01.1999 z pózn.zm.

 

 

39

A,C

Brak

Brak

17.12.2014

Regulamin pracy

01.01.2015

 

Uchyla regulamin pracy obowiązujący od 10.03.2006

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2014-12-31 10:13:45, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2014-12-31 10:13:53, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2014-12-31 10:19:37, Ostatnia zmiana: 2014-12-31 10:19:54, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 573