Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2934401
od 04 lipca 2008
Konkursy » Ogłoszenia konkursów Wersja do druku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Burmistrz Pszczyny ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego gminy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania - "Dowozu uczniów do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego Dla Dzieci

 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Pszczyny ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego gminy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania - „Dowozu uczniów do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego Dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach przy, ul. Zawadzkiego 128”.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację:

1) Powierzenie realizacji zadania publicznego polegające na dowozie szóstki niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Pszczyna do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego Dla Dzieci Niewidomych I Niedowidzących w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128. Przewidywana średnia liczba kilometrów w okresie realizacji zadania (189 dni x 55 km = 10395 km). Dowóz do Ośrodka w godz. - 7.00-7.45, odwóz do miejsca zamieszkania w godz. 15.00-15.45. Na czas dowozu konieczne jest zapewnienie samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz opieki w czasie przewozu, dzieci nie poruszają się samodzielnie. Trasa dowozu: Rudołtowice, Jankowice, Pszczyna , Rudołtowice.

2) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje powierzonego zadania wynosi: 30 000,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji:

Po przeprowadzeniu konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm. ) oraz Regulaminem Otwartego Konkursu Ofert. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot w uzgodnieniu z organem zlecającym, dokona korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

1) Termin: konkurs obejmuje zadanie, które realizowane będzie w okresie od 01.01.2015 r.do 31.12.2015 r.

2) Warunki: zgodnie z zawartą umową oraz w zakresie opisanym w ofercie.

IV. Termin składania ofert:

Celem uzyskania dotacji kompletną ofertę należy składać w zaklejonej, opisanej i opieczętowanej kopercie (nazwa podmiotu, nazwa zadania) z oznaczeniem „Konkurs - dowóz 2015” w terminie do 19.12.2014 do godz. 10.00, w siedzibie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie,

ul. Zdrojowa 4 w pokoju 103. Wzór oferty wraz z Regulaminem Otwartego Konkursu Ofert dostępny jest w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji pok. 110 oraz na stronach www.bip.pszczyna.pl., www.pze.bip.net.pl.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1) Otwarcia ofert, ich oceny oraz wyboru realizatora zadania dokona Komisja zebrana w siedzibie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie, przy ul. Zdrojowej 4, pokój 104, w dniu 19.12.2014 r  o godzinie 10.15. Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Pszczyńskiego Zarządu Edukacji oraz na stronie internetowej www.pze.bip.net.pl., www.bip.pszczyna.pl.

2) Tryb ogłoszenia wyniku konkursu: zarządzeniem Burmistrza, wybór nastąpi zgodnie
z kryteriami formalnymi i merytorycznymi zawartymi w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert. Na realizację powyższego zadania w ramach dotacji przeznaczono z budżetu gminy Pszczyna w roku 2013 – 29000,00 zł.

 

Załączone dokumenty
  zał 4 wzór ofertyumowy spr (76kB) pobierz pokaż
  img098 (3.8MB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Burmistrz Pszczyny, Data wytworzenia: 2014-11-18 11:34:27, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2014-11-18 11:16:12, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2014-11-18 11:35:08, Ostatnia zmiana: 2014-11-18 12:25:53, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 577