Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2862382
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Przedszkola Publiczne » Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pszczynie » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2014 Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR PP4/13/2014 DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W PSZCZYNIE z dnia 3 listopada 2014 r.

 

 

                                                                                     

  

                                          ZARZĄDZENIE NR PP4/13/2014

 

                   DYREKTORA  PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W PSZCZYNIE

 

                                                      z dnia 3 listopada 2014r.

 

 

    w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych: środków trwałych,                                                  

                       pozostałych środków trwałych w używaniu (wyposażeniu) i zbiorów

                       bibliotecznych w placówkach szkolnych, przedszkolnych oraz świetlicy

                       profilaktyczno-wychowawczej

 

 

Na podstawie art. 26ust. 3 pkt.3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami)

 

                                                  Zarządzam, co następuje:

 

                                                                     &1.

 

Na wniosek Głównego Księgowego Pszczyńskiego Zarządu Edukacji przeprowadzić inwentaryzację składników majątkowych: środków trwałych, pozostałych środków trwałych

w używaniu (wyposażenia) i zbiorów bibliotecznych we wszystkich placówkach szkolnych

i przedszkolnych oraz świetlicy profilaktyczno-wychowawczej według stanu rzeczywistego

 na dzień 31.10.2014r.

                                                                      & 2.

 

 

Na przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej powołuję Renatę Prasek

 

                                                                      & 3.

 

 

Dyrektor powołuje zespół spisowy, które przeprowadzi inwentaryzację składników majątkowych, środków trwałych, środków trwałych w używaniu ( wyposażenia) i zbiorów bibliotecznych

i  poda ich skład do PZE w terminie do dnia 18.11.2014r.

 

 

                                                                    & 4.

 

Zespoły spisowe rozpoczną pracę z dniem 04 listopada 2014r.,

a zakończą z dniem 07 listopada 2014r.

Rozliczenie inwentaryzacji należy zakończyć 21 listopada  2014r.

 

                                                                   & 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Skład komisji inwentaryzacyjnej w roku szk. 2014/15

 

 

 

 

Prasek Renata – przewodnicząca

 

Janina Kropidło – zastępca przewodniczącej

 

Aleksandra Pośpiech – członek komisji

 

 

 


Informację wytworzył: Barbara Worek, Data wytworzenia: 2014-11-03 09:09:32, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2014-11-04 09:09:45, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2014-11-04 09:10:32, Ostatnia zmiana: 2014-11-04 09:10:42, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 148