Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Publiczne Gimnazja
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2638830
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Publiczne Gimnazja » Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pszczynie » Zarządzenia dyrektora Wersja do druku

Spis zarządzeń w roku szkolnym 2011-2012

 

Spis zarządzeń w roku szkolnym 2011-2012

1.     W sprawie: przygotowania do nowego roku szkolnego

2.     W sprawie organizacji nowego roku szkolnego

3.     W sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat
za posiłki w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pszczynie

4.     W sprawie dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2011/12 w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pszczynie

5.     W sprawie: aneksu do Zarządzenia 13/2010/11 dotyczącego aktualizacji zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi gimnazjum

6.     W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

7.     W sprawie: udziału nauczycieli w pracach szkolnych komisji konkursowych

8.     W sprawie: utworzenia zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi gimnazjum

9.     W sprawie podsumowania pracy dydaktyczno – wychowawczej za pierwsze półrocze

10.  W sprawie: terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji

11.  w sprawie: utworzenia zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi gimnazjum

12.  W sprawie: powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego

13.  W sprawie: powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pszczynie w związku z przejściem na elektroniczne prowadzenie ksiąg inwentarzowych

14.  W sprawie: powołania  szkolnego zespołu egzaminacyjnego

15.  W sprawie wprowadzenia zasad (polityki)  rachunkowości w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pszczynie

16.  Nadzwyczajne.

17.  W sprawie: powołania szkolnego zespołu egzaminacyjnego w drugim terminie

18.  W sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych

19.  W sprawie: terminów egzaminów poprawkowych

                                                                                              Teresa Gandyk-Bigos

                                                                                                   Dyrektor PG 1

 

 


Informację wytworzył: Teresa Gandyk Bigos, Data wytworzenia: 2013-12-19 12:51:49, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2013-12-19 12:51:54, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2013-12-19 12:52:09, Ostatnia zmiana: 2013-12-19 12:52:13, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 164