Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2866011
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » PFRON "Uczeń na wsi" Wersja do druku

Informacje ogólne

Pszczyński Zarząd Edukacji informuje:

 

 W roku szkolnym 2008/2009 Gmina Pszczyna będzie realizatorem programu PFRON: „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz obszary wiejskie w gminach miejsko - wiejskich”

Program  przeznaczony jest dla uczniów niepełnosprawnych, którzy jednocześnie spełniają poniższe kryteria:

 

1)  posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

2)  pobierają naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej
(z wyłączeniem szkoły policealnej),

3)  posiadają stałe zameldowanie na obszarze wiejskim Gminy Pszczyna.

 

Kryterium dochodowewysokość średniego miesięcznego dochodu brutto w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty 1.123,20 zł. 


Nabór prowadzony jest do dnia 30 września 2009 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Pszczyński Zarząd Edukacji, Pszczyna  ul. Zdrojowa 4

Szczegółowe informacje na temat  programu oraz druki wniosków  można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON”
lub w siedzibie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji ul. Zdrojowa 4 (pon. – pt. 7:00 –14:30) i na stronie
www.pze.bip.net.pl.

 

                                                                                  Dyrektor

                                                  Pszczyńskiego Zarządu Edukacji

                                                                        Marian Grygier

 

Załączone dokumenty
  Oswiadczenie_o_dochodach_A (46.5kB) pobierz pokaż
  Materiały_informacjne_dla_Wnioskodawców (868.5kB) pobierz pokaż
  Przykładowy_katalog_przedmiotów_ (21kB) pobierz pokaż
  wniosek_A (893.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Wojciech Kiełkowski, Data wytworzenia: 2008-09-03 12:54:43, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2009-01-08 12:55:37, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2009-01-08 12:57:46, Ostatnia zmiana: 2009-01-08 13:02:06, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1271