Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2860964
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 7 w Ćwiklicach » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2010 Wersja do druku

Zarządzenie Nr 6/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach

 

Zarządzenie Nr 6/2010

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach

z dnia 27 grudnia 2010r.

          w sprawie wprowadzenia zasad (polityki)  rachunkowości w

Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach

 

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz  § 15 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.   w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U. Nr 128, poz. 861) zwanego dalej „rozporządzeniem”

 

zarządza się,  co następuje :

 

§ 1. Wprowadza się „Zasady (politykę) rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i dotyczy zdarzeń 2011 r.

 

 

 

 

 

 

                                                                          .......................................................

                                                                                  (podpis Dyrektora Szkoły)

 

 

 

                

 


Informację wytworzył: Katarzyna Majewska, Data wytworzenia: 2010-12-27 11:54:56, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2013-05-17 11:55:02, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2013-05-17 11:55:37, Ostatnia zmiana: 2013-05-17 11:55:55, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 242