Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2860964
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 7 w Ćwiklicach » Zarządzenia Dyrektora » Zarządzenia 2010 Wersja do druku

Zarządzeni Nr 2/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach z dnia 08 października 2010 r. w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na podstawie art. 26 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1997 r. o rachunkowo

 

ZARZĄDZENIE  NR 2/2010

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach

z dnia 08 października 2010r.

 

 

w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

 

na podstawie art. 26 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia  29 września 1997r. o rachunkowości (Dz. U.

z 2009r. Nr. 152,poz. 1223,z późn. zm. )

 

 

zarządza co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Na wniosek Głównego Księgowego Zarządu Edukacji przeprowadzić inwentaryzację składników majątkowych : środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu (wyposażeni) w Szkole Podstawowej nr7 w Ćwiklicach według stanu rzeczywistego na dzień 30.09.2010r.

 

§ 2

 

Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie :

 

Przewodniczący  - Agnieszka Brańczyk – Wąsik

 

Członek – Barbara Kloc

                  Maria Kurtok

 

 

§ 3

 

Komisja Inwentaryzacyjna oraz zespoły spisowe rozpoczną się z dniem 11 października 2010r. i zakończą się 22 października 2010r.

 

 

§ 4

 

Zarządzenia wchodzi z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

................................................................................................

                                                                                                               (podpis  Dyrektora  Szkoły)

 


Informację wytworzył: Katarzyna Majewska, Data wytworzenia: 2010-04-08 11:01:57, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2013-05-17 11:02:04, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2013-05-17 11:02:59, Ostatnia zmiana: 2013-05-17 11:03:08, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 266