Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Publiczne Gimnazja
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2638824
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Publiczne Gimnazja » Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pszczynie » Zarządzenia dyrektora Wersja do druku

Zarządzenie Nr 2/2012/13 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pszczynie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie dodatkowych dni olnych w roku szkolnym 2012/13 w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pszczynie

 

Zarządzenie Nr 2/2012/13

Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pszczynie

z dnia 27 września 2012 r.

 

w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2012/13

 w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pszczynie

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46 poz. 432 z późniejszymi zmianami)

zarządza się, co następuje:

§ 1

W roku szkolnym 2012/13 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych zgodnie z §5 ust.4  w/w Rozporządzenia to:

 

1.       - 23, 24, 25 kwietnia 2013 r.  egzamin gimnazjalny

2.       - 31 maja 2013 r.

3.       – 2 listopada 2012 i 2 maja 2013 dni wolne od zajęć dydaktycznych

§ 2

           Zgodnie z ustaleniami z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Burmistrza Pszczyny dodatkowe dni wolne do odpracowania to:

31 maja 2013 (piątek) w sobotę 25 maja 2013 r.

Po zajęciach lekcyjnych planowany jest Festiwal Talentów.

 

Rada Rodziców na zebraniu w dniu 6 września 2012 r. wyraziła pozytywną opinię dotyczącą propozycji dodatkowych dni wolnych.

§ 3

Podanie informacji o dodatkowych dniach wolnych do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły w dniu 30 września 2012 r.

 

 

                                                                                     Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1

                                                                                                   w Pszczynie

                                                                                             

 

                                                                                                Teresa Gandyk-Bigos

 


Informację wytworzył: Teresa Gandyk Bigos, Data wytworzenia: 2012-09-27 11:28:50, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2012-10-02 11:29:03, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2012-10-02 11:29:51, Ostatnia zmiana: 2012-10-02 11:30:09, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 303