Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2860964
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 11 w Porębie » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2011 Wersja do druku

Zarządzenie Nr 6A/11 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Porębie z dnia 17 października 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

 

Zarządzenie Nr 6A/11

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Porębie

z dnia 17 października 2011r.

 

 

w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

 

 

Na podstawie art. 26 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

 

 

Zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

1. W celu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:

1.1.            przewodniczący –  Joanna Piórko - Trefon

1.2.            członek                - Danuta Żelazo

1.3.            członek                - Anna Szuster

2.         Do zespołów spisowych powołuję następujące osoby:

2.1.            Anna Dąbkowska

2.2.            Ewa Tylec

2.3.            Anna Michna

2.4.            Hanna Górska

2.5.            Jolanta Mazur

 

§ 2

 

Spisem z natury należy objąć następujące składniki majątkowe według stanu na dzień          31.10. 2011r.:

1.     Środki trwałe.

2.     Pozostałe środki trwałe (wyposażenie).

3.     Materiały biblioteczne, które należy poddać inwentaryzacji metodą uproszczoną polegającą na zastąpieniu spisów z natury porównaniem wyrywkowym zapisów zamieszczonych w księdze inwentarzowej biblioteki ze stanem rzeczywistym i kartami książek lub czytelników. Fakt dokonania takiego porównania należy potwierdzić podpisami osób uczestniczących w inwentaryzacji złożonymi pod informacją o dacie i zakresie inwentaryzacji wniesioną na piśmie do księgi inwentarzowej biblioteki.

   

§ 3

 

Inwentaryzacji składników majątkowych należy dokonać w następujących terminach:

1.      Rozpoczęcie prac zespołu spisowego – od 2 listopada 2011r.

2.      Rozliczenie inwentaryzacji należy zakończyć 10 listopada 2011r.

 

§ 4

 

Prace inwentaryzacyjne komisja przeprowadzi na arkuszach spisu z natury, które przed wydaniem podlegają ponumerowaniu, opieczętowaniu i ewidencji w księdze druków ścisłego zarachowania. Arkusze te podlegają rozliczeniu. Arkusze spisu z natury należy wypełniać w dwóch egzemplarzach, z których oryginał należy przekazać do sekretariatu szkoły, zaś kopię osobie materialnie odpowiedzialnej.

§ 5

 

Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuje się do odpowiedniego uporządkowania mienia i ewidencji:

?        przeprowadzania protokolarnej kasacji wycofanych z użytkowania wyposażenia, narzędzi, odzieży oraz opracowania wymaganej dokumentacji księgowej (LT, LN, itp.) do dnia spisów,

?        uporządkowania ewidencji ilościowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych.

§ 6

 

Zakończone formularze spisów z natury winny być przekazane w ciągu dwóch dni od daty zakończenia spisu przez przewodniczącego komisji do sekretariatu szkoły.

 

 § 7

 

Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie zawierające informacje o:

?        przebiegu inwentaryzacji,

?       stwierdzonych usterkach w konserwacji, zabezpieczeniu materiałów oraz wnioski

  zmierzające do poprawy na tym odcinku,

?        numerach i liczbach arkuszy spisowych otrzymanych, wypełnionych, anulowanych z określeniem przyczyn anulowania, ilości pozycji spisowych na poszczególnych arkuszach spisu – ostatnie numery,

?        ilości poprawek na poszczególnych arkuszach z podaniem ich przyczyn,

?        inne uwagi

§ 8

 

Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

 

§ 9

 

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Lilianna Mańka, Data wytworzenia: 2011-10-17 09:36:03, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2011-10-19 09:36:10, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2011-10-19 09:36:46, Ostatnia zmiana: 2011-10-19 09:37:02, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 272