Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2860964
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 11 w Porębie » Zarządzenia dyrektora » Zarządzenia 2011 Wersja do druku

Zarządzenie Nr 4A/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie z dnia 1 września 2011 r. w sprawie utworzenia zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom Szkoły Podstawowej nr 11 w Por

 

Zarządzenie Nr 4A/2011

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie

z dnia 1 września 2011 r.

 

 

w sprawie utworzenia zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie

 

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.); §19 i §34 ust. 1 rozp. MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228 poz. 1487) oraz § 6 ust. 4 pkt 12 i  § 34 ust. 4 pkt 1  statutu szkoły zarządzam:

 

 

 

§1

 

W związku ze zmianami wynikającymi z organizacji nowego roku szkolnego 2011/2012 utworzenie zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole.

 

§2

 

Zespół tworzą nauczyciele i specjaliści, którzy prowadzą zajęcia z uczniem.

 

§3

 

Dla zespołu wyznaczam osobę, która będzie jego koordynatorem.

 

§4

 

Skład zespołu dla ucznia objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną wraz z wyznaczoną osobą do spraw koordynowania prac zespołu znajduje się w załączniku do zarządzenia.

 

 §5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Lilianna Mańka, Data wytworzenia: 2011-09-01 08:45:50, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2011-10-07 08:46:09, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2011-10-07 08:46:31, Ostatnia zmiana: 2011-10-07 08:46:50, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 265