Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Publiczne Gimnazja
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2663202
od 04 lipca 2008
Zamówienia publiczne » ROK 2011 Wersja do druku

ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczoneg " Przewóz do Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych"

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  z dnia 16.08.2011

na : „ Przewóz do Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych „

 Zamawiający :Pszczyński Zarząd Edukacji ul. Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna tel. 032 210 21 93 wew.110 fax 118

1/ Pszczyński Zarząd Edukacji działając w trybie art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późń. zm.) zawiadamia o dokonaniu następujących czynności w przedmiotowym postępowaniu.

 

2/ Do dnia 16.08.2011 wpłynęła jedna  oferta na  „ Przewóz do Zespołu Szkół NR 3 Specjalnych w roku szkolnym 2011/2012”

3/ Wybrano ofertę: ofertę nr 1

Firmy: „WENA” Biuro Podróży S.C.

Nowok Andrzej, Waleczek Eugeniusz

Ul. Kopernika 14

43-200 Pszczyna

 Za cenę ryczałtową/ za jeden dzień/ brutto - 1728,00zł

 Wykonawca złożył najtańszą ofertę.

4/ W postępowaniu nie złożono więcej ofert

 5/ W toku postępowania nie odrzucono żadnej  oferty:

6/ W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

7/  Zamawiający informuje , że umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a  zostanie podpisana w dniu 19.08.2011.

 

Pszczyna, dnia 18.08.2011

Dyrektor Pszczyńskiego Zarządu Edukacji

Marian Grygier

 


Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2011-08-18 11:01:23, Wprowadził do systemu: Lucyna Janowska, Data wprowadzenia: 2011-08-18 11:01:29, Zatwierdził do publikacji: Lucyna Janowska, Data publikacji 2011-08-18 11:05:45, Ostatnia zmiana: 2011-08-18 11:05:53, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 736