Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2865886
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » PFRON "Uczeń na wsi" Wersja do druku

Program - "Uczeń na wsi" - Rok szkolny 2009-2010

 

Pszczyński Zarząd Edukacji informuje:

 
W roku szkolnym 2009/2010 Gmina Pszczyna kontynuuje realizację programu PFRON: „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie”

Program  przeznaczony jest dla uczniów niepełnosprawnych, którzy jednocześnie spełniają poniższe kryteria:

1)    posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

2)    pobierają naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),

3)  mieszka  na obszarze wiejskim Gminy Pszczyna.

 

Kryterium dochodowewysokość średniego miesięcznego dochodu brutto
w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dofinansowanie nie przekracza kwoty
1.531,20 zł.

 

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:
1) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę
2) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub
psychicznej ( w tym wakacyjne obozy i kolonie)
3) związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament)
UWAGA! W ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego
4) kursów dokształcających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych
(w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia,
dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia)
5) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:
1) opłaty za naukę (czesne)
2) zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem zamieszkania)
3) dojazdów do szkoły.

Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:
1) w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum -kwoty 2 000,00 zł w ciągu
jednego roku szkolnego
2) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczenia czesnego-
kwoty 3 000.00 zł w ciągu jednego roku szkolnego
3) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczenia opłat za
naukę (czesnego) - kwoty 4 000,00 zł w ciągu jednego roku szkolnego

Na wysokość dofinansowania ma wpływ wysokość środków finansowych, którymi dysponuje PFRON.


Nabór prowadzony jest do dnia 30 września 2009 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Pszczyński Zarząd Edukacji, Pszczyna  ul. Zdrojowa 4,  pok.112.

Szczegółowe informacje na temat  programu oraz druki wniosków  można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON” lub w siedzibie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji ul. Zdrojowa 4, tel. (032) 210 21 93, wew. 114 (pon  -pt 7:00 –14:30) i na stronie www.pze.bip.net.pl

 

Pszczyna, dnia 28.08.2009 r.

 

 

 

Załączone dokumenty
  wniosek ucznia (893.5kB) pobierz pokaż
  oswiadczenie o dochodach (50kB) pobierz pokaż
  zalcznik do wniosku - oswiadzcenie o danych (25kB) pobierz pokaż
  umowa o dofinansowanie uczeń (83.5kB) pobierz pokaż
  ulotka informacyjna uczeń (858.5kB) pobierz pokaż
  atalog (34.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2009-09-01 00:00:00, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2009-09-01 12:08:53, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2009-09-01 12:13:02, Ostatnia zmiana: 2009-09-01 12:23:18, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1457