Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2860964
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Dyrekcja » Zarządzenia Dyrektora » 2008 Wersja do druku

Zarządzenie Nr 5/2008 w sprawie powołania komisji dla oceny przydatności dokumentacji niearchiwalnej dla celów praktycznych

ZARZĄDZENIE NR 5/2008

Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji

z dnia 05.05.2008 r.

w sprawie: powołania komisji dla oceny przydatności dokumentacji niearchiwalnej dla celów praktycznych - dokumentacja służąca sporządzaniu list płac m.in. umowy o pracę, umowy zlecenie, oświadczenia dotyczące opieki nad chorym dzieckiem, nagrody, wpłaty do kasy, godziny ponadwymiarowe, dodatki, wyrównania, wykazy: premii, podwyżek, ekwiwalentu, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pozostałe tzw. polecenia" służące sporządzaniu list płac - dokumentacja z lat 1988 r. -1998 r. przejęta przez Pszczyński Zarząd Edukacji z Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz wytworzonej w latach 1999 r. - 2002r. w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji w Dziale Księgowym przez Inspektorów ds. Płac.

Na podstawie § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r. nr 167 poz. 1375).

§1 Do składu komisji dla oceny przydatności dokumentacji niearchiwalnej dla celów praktycznych powołuję:

 

1.

Janinę Wojciech

2.

Teresę Wagstyl

3.

Krystynę Badurę

4.

Danutę Żmij

5.

Marię Stencel

6.

Jolantę Kropidło

7.

Grzegorza Wilka

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Załączone dokumenty
  zarządzenie (519.8kB) pobierz    

Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2009-05-05 10:37:14, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2009-02-05 10:37:54, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2009-02-05 10:44:15, Ostatnia zmiana: 2009-02-05 10:45:11, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 488