Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2860964
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Dyrekcja » Zarządzenia Dyrektora » 2008 Wersja do druku

Zarządzenie Nr 4/2008 w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Pszczyńskiego Zarządu Edukacji.

Zarządzenie Nr 4/2008

Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji

z dnia 3 kwietnia 2008 r.

w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Pszczyńskiego Zarządu Edukacji.

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz art. 130 § 2 i § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z  1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Pracownikom Pszczyńskiego Zarządu Edukacji obniża się stosownie do wyżej wymienionych przepisów wymiar czasu pracy w miesiącu maju 2008 r. o dzień 23 maja 2008 r. (za święto przypadające w sobotę - 3 maja 2008 r.).

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji pracy Pszczyńskiego Zarządu Edukacji pracownikom, którzy będą pracowali w dniu 23 maja 2008 r. obniża się stosownie do wyżej wymienionych przepisów wymiar czasu pracy o dzień 26 maja 2008 r. (za święto przypadające w sobotę - 3 maja 2008 r.).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączone dokumenty
  zarządzenie (460.6kB) pobierz    

Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2008-04-03 10:32:05, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2009-02-05 10:32:21, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2009-02-05 10:33:06, Ostatnia zmiana: 2009-02-05 10:33:46, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 389