Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2860964
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Dyrekcja » Zarządzenia Dyrektora » 2008 Wersja do druku

Zarządzenie Nr 2/2008 w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji w Pszczynie.

Zarządzenie Nr 2/08

Dyrektora PZE

z dnia 1.02.2008 r.

w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji w Pszczynie.

Na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z 2007r. nr 223 poz. 1655), ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty art. 5 ust. 9, § 3 zarządzenia Burmistrza Pszczyny z dnia 01.02. 2008 , Nr ZP/379/08 w sprawie: regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejski w Pszczynie oraz § 5, 6 pkt.5 Statutu PZE ( Uchwała nr XXV/193/04 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29.09.2004r.) w związku z § 6 regulaminu organizacyjnego PZE ( Uchwała nr 23/13/99 z dnia 27.01.1999r).

Zarządza się, co następuje:

§   1.   Przyjąć   regulamin   postępowania   w   sprawach   o   udzielenie   zamówień   publicznych   w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji w Pszczynie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączone dokumenty
  zarządzenie (524.4kB) pobierz    

Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2008-02-01 10:07:36, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2009-02-05 10:08:20, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2009-02-05 10:08:37, Ostatnia zmiana: 2009-02-05 10:21:46, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 402